Dagorkest

Het Dagorkest van het WMC is in januari 2001 opgericht.

Het orkest is speciaal bedoeld voor die muzikanten die overdag met elkaar muziek willen maken. Leeftijd speelt hierbij geen rol!

Het Dagorkest bestaat momenteel uit ongeveer 35 leden en de bezetting is die van een harmonie-orkest.

Het Dagorkest verzorgt optredens  in woonzorgcentra in de regio Eindhoven en ook op scholen met het doel kinderen enthousiast te maken voor muziek.

Het repertoire is breed:  Van marsmuziek tot licht klassieke, maar vooral herkenbare muziek.

DO-PR

Sinds februari 2013 staat het Dagorkest onder de enthousiaste leiding van Willemijn van den  Berg, die er voor zorgt, dat er op een ontspannen manier muziek gemaakt wordt.

Op vrijdagmiddagen wordt er van 13.30 tot 15.30 uur gerepeteerd in zaal Unitas aan de Vlokhovenseweg.