Vereniging – Geschiedenis

Het Koninklijk Woensels Muziek Corps werd opgericht op oudejaarsavond in 1908. Ontstaan uit de opgeheven harmonie “Sobriëtas” startte de harmonie met 13 muzikanten.

De heer Frans Buskens en de heer P. van Gemert waren destijds de oprichters. Samen met twee andere heren vormden zij het eerste bestuur. De eerste repetities vonden plaats in het patronaatsgebouw van St. Petrus. Als dirigent werd de heer J. Reynders aangesteld. Hij was de ex-dirigent van Sobriëtas en bleef dat tot 1924.

De eerste foto (voor zover bekend) van het Woensels Muziek Corps

De eerste foto van het Woensels Muziek Corps

Tijdens haar eerste schreden op het muzikale pad werd regelmatig deelgenomen aan diverse festivals en concoursen. In 1924 werd zelfs al de afdeling ‘uitmuntendheid’ bereikt.

Onder leiding van een nieuwe dirigent groeide het Woensels Muziek Corps van 24 tot 51 leden in 1928.

Tijdens de crisisjaren verloren vele leden van de harmonie hun baan. Maar zij zochten troost in hun hobby: de muziek. Wanneer een lid in die tijd werkloos was, hoefde hij de wekelijkse contributie van fl. 0,10 niet te betalen.

Na de oorlog moest weer worden begonnen met nieuwe aanwas. De heren G. Hessing en T. van Kemenade leidden veel leerlingen op in die tijd. Leerlingen die uiteindelijk de vereniging kwamen versterken. Een mooi voorbeeld waren de gebroeders van Haren en Capel, 6 nieuwe leden in totaal.

De successen van het Woensels Muziek Corps na de oorlog, waaronder vele eerste prijzen en promotie naar de hoogste afdeling -de zogenaamde “Vaandelafdeling”- waren voor een belangrijk deel het werk van de kleurrijke en markante dirigenten. We noemen er twee in het bijzonder: Cees van der Weyden, voormalig dirigent van de Philips Harmonie, en Jan Dietz onder wiens leiding zelfs werd deelgenomen aan het jaarlijkse Topconcours in Arnhem.

Het WMC komend vanuit de Demer tunnel richting Woensel in 1959

Het WMC komend vanuit de Demer tunnel richting Woensel in 1959

Ook op bestuurlijke vlak heeft het Woensels Muziek Corps het geluk gehad geleid te worden door een aantal bevlogen voorzitters. Zij verzetten bergen werk en onder hun leiding groeide de vereniging en werd volwassen.

De eerste voorzitter, de heer M. van der Linden, werd opgevolgd door zijn broer J. van der Linden in 1915. Deze bekleedde op zijn beurt de voorzittersfunctie tot in 1942, waarna hij werd opgevolgd door de heer Frans Buskens, een van de oprichters van het Woensels Muziek Corps. Na hem volgen de heer Hendriks, de heer A. van Oorschot,  de heer C. van Vroonhoven en de heer G.J. van Os. Sinds maart 2016 vervult Gerard Smeele de voorzittersfunctie.

Naast de diverse successen op het muzikale vlak waren er ook succesvolle buitenlandse concertreizen, die zo nu en dan ondernomen werden. Eervolle vermeldingen zijn er voor de optredens in de Franse plaats Bayeux, waar het Woensels Muziek Corps in het kader van bevrijdingsactiviteiten een aantal malen acte de présence gaf. Ook de reizen naar Dorchester in Engeland en Lübbecke in Duitsland zullen nog lang in ons geheugen gegrift blijven.